iPorse.ir

آی پُرسِه

جان افروز بخت

فاقد تصویر

جان افروز بخت

هر شب جمعه ارواح مومنین مقابل خانه هایشان می آیند و هریک با آواز حزین و گریه،فریاد میزند،ای اهل و اولاد من ،ای پدر و مادر من! ای خویشان من به ما مهربانی کنید و با آنچه ما برای شما گذاشتیم برای ما نیز درهمی یا قرص نانی یا جامه و لباسی هدیه و خیرات کنید تا خداوند از لباس های بهشتی به شما بپوشاند ...

سوره احزاب
سوره صافات
سوره یاسین

بازدید: ۷۲

 جان افروز بخت
ارسال به واتس اپ
دیگر امکانات