حضرت فاطمه زهرا بنت محمد (ص)

 حضرت فاطمه زهرا بنت محمد (ص)

تولد : ۲۰جمادی ال وفات : ۱۳جمادی الآدرس آرامگاه : ۱, کنار قبر پیامبر
صلوات شمار
50
فاتحه
2

تعداد بازدید : 80

اشتراک گذاری یادبود

Loading...

لطفا شکیبا باشید