مرحومین مغفورین خانم طاووس اکبرنژاد و خانم سکینه عباس زاده و خانم نرگس تاتا و آقای اللهویرن تاتا و آقای حسنعلی پوراکبر و آقای اکبر پوراسماعیل رحمت الله علیهم

 مرحومین مغفورین خانم طاووس اکبرنژاد و خانم سکینه عباس زاده و خانم نرگس تاتا و آقای اللهویرن تاتا و آقای حسنعلی پوراکبر و آقای اکبر پوراسماعیل رحمت الله علیهم
با کلیک برروی دکمه های زیر،در مراسم ختم مشارکت نمایید
صلوات شمار
68
فاتحه
5
جهت شادی روح درگذشتگان بخصوص مرحومین مغفورین خانم طاووس اکبرنژاد و خانم سکینه عباس زاده و خانم نرگس تاتا و آقای اللهویرن تاتا و آقای حسنعلی پوراکبر و آقای اکبر پوراسماعیل صلوات و فاتحه نثار کنید.
سوره الرحمن
سوره احزاب
سوره صافات
سوره یاسین
سوره قدر
آیت الکرسی
صوت آیت الکرسی

تعداد بازدید : 162

اشتراک گذاری یادبود

Loading...

لطفا شکیبا باشید