جنت مکان شادروان سلمان محمدی

جنت مکان شادروان سلمان محمدی
همسر و پدری دلسوز که عاشق خانواده اش بود وچرخ زمانه از ما دورش کرد

آدرس آرامگاه : بابلسر
صلوات شمار
817
فاتحه
131

تعداد بازدید : 260

اشتراک گذاری یادبود

Loading...

لطفا شکیبا باشید