iPorse.ir

آی پُرسِه

فخر دنیا و جنت جنتی شد پدر هسته ای ایران شهید محسن فخری زاده

فاقد تصویر

فخر دنیا و جنت جنتی شد پدر هسته ای ایران شهید محسن فخری زاده

با نگه داشتن انگشت خود بر روی لینک زرد رنگ زیر و زدن گزینه - Share Link - میتوانید آن در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

نشانی آرامگاه: دل آزادگان جهان

ختم کل قرآن

تعداد دفعات ختم قران: ۰ بار

جهت تسریع در ختم قرآن کریم پیشنهاد میشود حضرتعالی جزء شماره ۵ را قرائت بفرمایید.

لطفا با انتخاب شماره جزء مورد نظر و کلیک بر روی دکمه سبز بالا آمادگی خود را برای قرائت یک جزء اعلام نمایید

گزارش قرائت قرآن کریم:

صوت جزء ۱ - تعداد قرائت:۱بار

صوت جزء ۲ - تعداد قرائت:۱بار

صوت جزء ۳ - تعداد قرائت:۱بار

صوت جزء ۴ - تعداد قرائت:۱بار

صوت جزء ۵ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۶ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۷ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۸ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۹ - تعداد قرائت:۱بار

صوت جزء ۱۰ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۱۱ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۱۲ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۱۳ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۱۴ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۱۵ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۱۶ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۱۷ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۱۸ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۱۹ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۲۰ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۲۱ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۲۲ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۲۳ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۲۴ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۲۵ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۲۶ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۲۷ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۲۸ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۲۹ - تعداد قرائت:۰بار

صوت جزء ۳۰ - تعداد قرائت:۱بار

بازدید: ۲۳

فخر دنیا و جنت جنتی شد پدر هسته ای ایران شهید محسن فخری زاده
ارسال به واتس اپ
دیگر امکانات