شادروان مرحومه مغفوره سلبناز علیزاده شاه بندلو

شادروان مرحومه مغفوره سلبناز علیزاده شاه بندلو
بمناسبت سومین و هفتمین روز درگذشت مرحومه مغفوره سلبناز علیزاده شاه بندلو

آدرس آرامگاه : وادی رحمت
صلوات شمار
4

تعداد بازدید : 79

اشتراک گذاری یادبود

Loading...

لطفا شکیبا باشید